Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн".
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Информация за изпити от предходни години. 
 
Конкурс по ДИЗАЙН 2020 Величко Великов Йордан Йорданов Траян Димитров Диана Герги Траян Димитров
 
Влияние на музиката върху човека
 

   Автор: Владислава Руменов Ваташка, специалност “Промишлен дизайн”, фак. № 072044
Ръководител: гл. ас. д-р. инж. – диз. Йордан Дойчинов

ВЪВЕДЕНИЕ

Музиката е поток от енергия. Той управлява нашите емоции, разум и настроение. Музиката е сила, която може да се използва както за добро, така и за зло. Ние живеем в свят пълен със звуци, които чуваме и които не чуваме, тихи и силни, необичайни и познати, музикални и шумови, хаотични и подредени, звуци успокояващи и дразнещи, лечебни и подкопаващи здравето.
От древни времена хората използвали звука за получаване на информация за околния свят, за общуване помежду си.
Още докато се намира в утробата на своята майка, човек чува биенето на нейното сърце, чува нейния глас и музика, сам издава приглушени звуци

 
 

   ИЗЛОЖЕНИЕ

Звукът възниква в резултат на трептенето на частиците и обектите - най-малките, такива като атомите и електроните, и гигантските, такива като планетите. Той представлява универсална могъща невидима сила, способна да предизвика както благоприятни (радост, вдъхновение, излекуване, отпускане, умиротворение...), така и разрушителни (раздразнение, дезориентация, угнетение, опустошение, болест, дори смърт) промени. Физичната страна на музиката се изразява в хармонично съчетание на звукове. Звуковете от своя страна, представляват вълнообразни трептения на въздушни частички с определена амплитуда и определени интервали, т.е. с определена дължина на вълните. За образуването на един тон играят роля както количеството на трептенията на тези частички, така и големината на вълните. Не е без значение и начинът, по който се образуват тези вълни т.е. инструментът, който образува дадения тон, от който по-нататък ще се формира самото музикално произведение. Но най-важното в случая се явява настроението на изпълнителя, чувството, което той влага в изпълнението на дадената композиция. Това чувство, така да се каже, дава живота и одухотворява нотната постановка на композитора.
Настроението, което се създава от едно музикално творение, представлява мощна сила изразена в три направления: физично, върху организма, психично, върху чувствата и умствено направление, върху мислите и представите. Това влияние на музиката може да се изрази в следната картина: най-първо имаме трептения на отделния тон, който се възприема от слуховия нерв. Трептенията на отделните тонове се съчетават в друга комбинация по-голяма, по-сложна, с общи характерни вибрации. Тези комбинации носят името гами според общия дух на вибрационната постановка носят различни имена: минорна, мажорна и пр. И всяко музикално творение носи вибрациите на съответната гама, което от своя страна се отразяват върху настроението. Например мажорните гами винаги носят в себе си едно повишение на настроението, една жизнерадостност, докато минорните гами навяват тъга, меланхолия и замечтаност. Самите гами могат да носят свои още по-типични особености във вибрационно отношение. Те се изразяват с такта. Една песен в мажорна гама може да е дадена в такт на марш или хороводна песен или на обикновена еротична песен. По отношение на такта същото може да се каже и за минорните гами. От друга страна, една композиция, например, изпълнена от една духова военна музика дава определен ефект, когато същата композиция изпълнена от една флейта или цигулка дава съвършено друг ефект и обратното, една нежна, елегична музикална работа може да създаде великолепно настроение, ако се изпълни само от флейтата и цигулката и много би загубила от своята красота, ако се изпълни изцяло с духови инструменти. Така че, едно музикално творение представлява твърде сложна комбинация от разнообразни трептения, но намиращи се в правилно математическо отношение по между си. По този начин всяко музикално парче се явява носител на свои характерни, специфични трептения в общия си вид.
Тия сложни трептения се възприемат от нашето ухо, предават се по слуховия нерв на главния мозък, оттам се предават на музикалния център и от него по асоциативен път към други центрове на мозъка. Тези центрове се активират и се получава реагиране на организма, което става главно в три направления: чрез въздействие на симпатичните и парасимпатичните нерви върху функциите на организма, особено в това отношение представлява голяма важност блуждаещият нерв (Neivus Vagus), който се намира във връзка почти с всички.
Влиянието на музиката върху човешкото тяло се отнася до целия организъм, посредством нервната система. Затова влияние Рамбосон дава следната класификация: най-първо музиката въздействува предимно върху ума и възбужда двигателните нерви. На второ място, тя засяга чувствата и чувствеността, като възбужда центростремителните нерви и на трето место, тя оказва влияние и върху чувствителните и двигателни психични центрове, както и на множеството подразделения намиращи се между тези три категории.
По-подробна е класификацията на Д-р Гордони Дроста, професор по психология в Хаванския университет. Според него, музиката указва прямо влияние върху главния и продълговатия мозък, въз основа на което той систематизира музиката в таблица (табл.1).
Разбира се, че и тази класификация е дадена много общо, без да се вземат под внимание инструментите, атмосферата, температурата и пр., които имат също така свой дял във влиянието на музиката. Но общо това влияние може да се изрази в две главни прояви: възбудително и успокоително въздействие. Синел и Куртие са констатирали това влияние, както за кръвообращението, тъй и за дишането.
Хора, с болна нервна система, могат, възприемайки едно музикално парче да реагират в отрицателен смисъл. Или при едно болнаво състояние възприятието на известна музика може да усили болестния процес и да увреди още повече здравето. Разбира се, че тук не се отнася до всички музикални творения, но само до онези, които се намират в явен разрез с основните трептения на тялото.
Музиката и нейното влияние трябва да се проучи дълбоко и всестранно. Не е достатъчно да се използва само за удоволствие. Има нещо дълбоко изразително в нея, нещо от голяма важност, както за здравето, така и за характера на човека, за онзи, който свири и който слуша. Особено се явява музиката от голяма важност за религиозния живот на хората. Няма религия в света, при която да няма музика. И когато тази музика се съедини с религията и вярата, то се получава огромна динамична сила, на която нищо не може да противостои.
Европейската музика повече се изразява с хоровото или оркестровото изпълнение, докато източната музика има един елегичен монотонен мотив и има сила и приятност в отделното изпълнение. Нейните ефекти са поразителни. Източната музика дава силни настроения, които много лесно водят към екстаз. Европейската музика до такова изстъпление или екстаз не може да доведе слушателя. Тя възбужда нашето удивление, тя ни доставя висше удоволствие, но екстаз – никога. Ориенталската мелодия е монотонна, бавна, елегична и за европейското ухо не доставя удоволствие, но затова пък, нейните вибрации носят една непонятна сила, която завладява човека въпреки волята му. А за ориенталеца това е висше удоволствие, това е изкачване в нирвана, това е раят. Те слушат тази музика с премрежени очи, в ням захлас и бленуват неземни сънища.
В България има едно странно явление, което винаги се придружава от музика. Това са игрите в огъня на нестинарите в някои села около Василико. Те играят 10-15 минути в разпалена жерава под звуците на монотонна песен и един особен тъпан, който се употребява само за конкретния случай. Той е нещо като Свещен тъпан. И самата песен е особена. Танцьорите влизат на няколко пъти в огъня без да остава следа от изгаряне по босите им нозе. Даже, ако падне кърпа или друг предмет в жаравата, той не изгаря. Без музика и тъпана до такова изстъпление не могат да дойдат . Как ще се обясни този факт от чисто научно гледище е малко трудно да се каже. Смята се, че въпросът се отнася до вибрациите. Огънят не представлява нищо друго, освен силни вибрации.
Отпускащото и успокояващо въздействие на някои звуци върху човешката психика е известно отдавна. Замисляли ли сте се върху същността на това явление? Послушайте внимателно църковна музика. Понякога ще усетите сливащи се гласове, които образуват един пулсиращ тон – удар. Когато гласовете се сливат, ударите се забавят, а когато се разделят – се ускоряват.
Този факт, останал незабелязан от музикантите, заляга в основата на изследванията на Робърт Монро. Той изучава подобни удари, които по-късно получават името бинурални, и въздействието им върху съзнанието на човека при слушане със слушалки. Открито било, че при слушане на звуци с близка честота по различни канали (десен и ляв) човек усеща т.нар. бинурални удари или бинурални ритми. Примерно, ако едното ухо слуша чист тон с честота 150 херца, а другото с честота 157 херца, полукълбата на мозъка започват да работят заедно, в резултат на което човек чува чист тон с честота 157-150=7 херца. Но това не е реален звук от външната среда, а “фантом”. Той се ражда в мозъка на човека само при наслагване на електромагнитните вълни, които идват от двете синхронно работещи полукълба на мозъка.
Изследвайки ЕКГ-картината, учените открили, че наслагвайки бинуралните ритми един върху друг в няколко “слоя”, могат да създадат определена ритмична активност на мозъка. По този начин може да се предизвика определена картина на електроенцефалограмата, а едновременно с това и състоянието на съзнанието, при което се наблюдава тази картина.
В човешкия мозък съществуват няколко основни вида електрически колебания. На всеки от тях съответства определен диапазон честоти и състояние на съзнанието, при които те доминират. Бета-вълните са най-бързи – (14 - 100 херца) те преобладават в нашия мозък и са свързани с бодърстването, съсредоточеността, процесите на учене. Алфа-вълните (8 - 13 херца) са свързани с релаксацията и отпуснатото състояние. При Тета-вълните (4 - 8 херца) отпускането преминава в сънливост, а Делта-вълните (по-малко от 4 херца) се наблюдават в състояние на дълбок сън. Използването на бинуралните ритми е мощно средство за въздействие върху биоелектрическата активност на мозъка.
В последно време по една или друга причина нараства популярността на нетрадиционните методи на лечение. Музикалната терапията е един от най-популярните варианти за човек, който иска да експериментира с тези нови методи. Допитване, направено от психолози от Университета Дюк в САЩ, показва, че хората определят т.нар. музикална терапия като "най-лесния и приятен вариант за лечение: слушаш си музика и с всяка минута ставаш по-здрав".
Дори нещата на пръв поглед да изглеждат доста прости, това всъщност не е така. Като начало важното е, че практически всички специалисти не отричат положителното въздействие на музиката върху здравето на човека. За този ефект първи споменават древните гърци. Омир е описал как мелодичните песни са помагали за изцеляването на раните на героите, а Питагор е провеждал специални занятия по хорово пеене, защото е вярвал, че хармонията в музиката ражда и хармония в душата. Запазени са сведения, че той е започнал да съставя лечебна книга с музикални рецепти, където за лечението на всяка болест е съответствала мелодия. През Средните векове английският мислител Роберт Бъртън е написал специална книга - "Анатомия на меланхолията", в която защитава тезата, че музиката може да бъде много полезна при лечението на нервни разстройства. През 19 век със спокойна отпускаща музика много психолози са лекували своите пациенти, но най-голям интерес към музикалната терапията е възникнал в средата на 20 век. Привържениците на този метод твърдят, че с музика могат да се лекуват не само нервните разстройства, но и много други заболявания. Днес музикалната терапията е едно от най-популярните направления на алтернативната медицина.
Привържениците на тази терапия се делят на две основни групи. По-предпазливите смятат, че лечебната сила на музиката е основана на психичните особености на човека. Според тях например спокойната класическа музика нормализира сърдечния ритъм и артериалното налягане, защото човек се отпуска и буквално се потапя в състояние на психологически комфорт. По-радикалните поклонници на музикалната терапията изграждат доста сложни теории, обясняващи целебния ефект на избрани мелодии с точковото въздействие на звуковите вълни с определена честота върху организма. Те отново ценят най-високо лечебната сила на класическата музика, като за най-мощно и универсално лекарство се смята музиката на Моцарт. Оценяват ефективността на етномузиката (например звуците на африканските барабани), но определят хардрока и хип-хопа като вредни за здравето. За съжаление квалифицираните специалисти в тази област са рядкост и могат да се срещнат много т.нар. лечебни програми, близки до "Излекувай се сам с музика". В някои страни дори се продават дискове с названия като "Музика за..." - черния дроб, стомаха и т.н. Ако сте решили да пробвате музикалната терапия, но не можете да намерите по-добър вариант, просто потърсете магазин за класическа музика. Всички специалисти са единодушни, че трябва да се започне с Моцарт. В определени среди се смята за доказано, че класическата музика влияе добре дори на животните и на растенията - че кравите, които слушат Моцарт, дават значително повече мляко, а от гроздето, което расте на постоянен музикален фон, се получава най-хубавото вино. В Япония вече дори се предлагат специални "лечебни" мелодии за мобилни телефони.
Специалистите по музикална терапия са категорични, че дори да се приеме, че съществуват целебни мелодии, те трябва да се подбират индивидуално за всеки пациент, но все пак съществуват и някои общи препоръки:
- при гастрит слушайте "Седмата" на Бетховен;
- при болки в корема - "Валсът на цветята" на Чайковски;
- при проблеми с алкохола - "Аве Мария" на Шуберт;
- при повишено кръвно - "Сватбеният марш" на Менделсон;
- при безсъние - "Пер Гюнт" на Григ;
- при проблеми с потентността - Венисбергската сцена на Вагнер;
- при главоболие - пролетната песен на Менделсон и Гершуин;
- при потиснатост - валсовете на Чайковски и "Пролет" на Вивалди.
Някои дори стигат до там, че се опитват да определят как въздействат различните музикални инструменти:
- пианото - облекчава напрежението в стомаха, черния дроб и червата;
- китарата - "разтоварва" сърцето;
- саксофонът - подобрява работата на бъбреците;
- цигулката - активизира дейността на тънките черва;
- арфата - подобрява дишането;
- барабанът - повишава имунитета.

 
 

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Музиката притежава велика сила, която омайва душите на хората, която ги свързва на базата на хармонията и лекува техните психични рани. Това е божественият елексир, подарен на човечеството за изцеление и радост. Това е езикът на всички души. На базата на музиката всички се разбират, защото това е база на ритъм и хармония. За да настъпи радост между хората, те трябва да се научат да свирят и пеят. Днес хората възпяват тъгите и страданията. Хората трябва да пеят не за тъгата си, а за похвала. Похвала на онзи, който е дал на човечеството за страданието елексир, за тъгата радост, за нощта – утро. И тогава музиката ще стане еликсир, радост и утро за човечеството.

 
 

   ЛИТЕРАТУРА

[1] Монро Р., “Пътуване извън тялото”, София, 1998 г
[2] “Излекувай се с... музика”, http://www.puls.bg/health/relax/news_1720.html
[3] http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id
[4] http://www.muszone.ru/

 
 
Автор: Владислава Ваташка Публикувана на: 10.05.2010   07:57
 
Публикации
   Creativity and innovation in interdisciplinary areas of knowledge.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:42]   
   Generation of abstract forms and compositions by transition from one form to another
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:19]   
   Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обект ...
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   22:10]   
   “Модерните” пропорции
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:49]   
   Приложение на светлинният дизайн, при създаване на уникалност за интериорна среда
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:32]   
   Здравословни работни места - насоки за оценка на риска по време на работа
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:24]   
   Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан. Класификация.
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:16]   
   Съвременни технологии за печат върху текстил
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:48]   
   Дизайнът – накъде, докога или как?
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:34]   
   Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   08:17]   
   Многовариантен синтез на търсещи решения при пропорциониране в дизайна
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   07:29]   
   Столове Ластика и Curly от Величко Великов за Lago
   Автор:[Величко Великов] Публикувана на: [26.04.2011   17:06]   
   Daisy chair
   Автор: [Величко Великов] Публикувана на: [11.02.2011   13:28]   
   Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с п ...
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [30.10.2010   19:47]   
   Идеализацията в рекламата
   Автор: [Стелиана Николова] Публикувана на: [13.05.2010   09:05]   
   Креативност в рекламата
   Автор:[Румен Димитров] Публикувана на: [13.05.2010   08:24]   
   Темата за рекламите и секса е стара и дълга колкото самата история
   Автор: [Петя Бенекова] Публикувана на: [13.05.2010   08:16]   
   Руните и тяхната символика
   Автор:[Радослава Генова] Публикувана на: [11.05.2010   07:04]   
   Влияние на музиката върху човека
   Автор: [Владислава Ваташка] Публикувана на: [10.05.2010   07:57]   
   Езика на тялото - Автор: Лъчезар Иванов
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [10.05.2010   07:49]   
   Черно и бяло
   Автор: [Петя Бонева] Публикувана на: [10.05.2010   07:44]   
   Линденмайер системи или дирята на костенурката
   Автор:[Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [18.10.2009   16:08]   
   Нов метод за генериране на инверсна симетрия
   Автор: [Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [26.02.2009   15:49]   
   Проекти от Генчо Гоев
   Автор:[Gencho Goev] Публикувана на: [07.08.2008   18:55]   
   Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [12.02.2008   19:51]   
   ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ)
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [08.02.2008   13:27]   
  Вие преглеждате публикации.
За да прочетете цялото съдържание на публикация, маркирайте я.
 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Тел: 0887 273 040, 082/888 558 или 082/888 845
E-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.