Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн".
 Начини за кандидатстване и прием в специалност „Промишлен дизайн“.
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Информация за изпити от предходни години. 
 
КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2021 Величко Великов Йордан Йорданов Траян Димитров Диана Герги Траян Димитров
 
Специалност "Промишлен дизайн"

ОКС Бакалавър - I семестър
 Учебни дисциплини: ECTS Брой часове (седмично)
лекции/упражнения
Начин на оценяване:
 История на изкусвото и дизайна 6 4/0 Реферат / Изпит
 Формообразуване I 5 0/4 Курсова задача / Текуща оценка
 Рисуване I 5 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Математика 5 0/4 Реферат / Изпит
 Физика I 5 2/2 Реферат / Изпит
 Информационни основи на дизайна 2 0/4 Текуща оценка
 Общо задължителни:
   Физическо възпитание и спорт, ECTS 1
 Избираеми дисциплини (избира се една) - 1 семестър:
   Английски език I, ECTS 2
   Немски език I, ECTS 2
   Френски език I, ECTS 2
   Руски език I, ECTS 2
ОКС Бакалавър - II семестър
 Учебни дисциплини: ECTS Брой часове (седмично)
лекции/упражнения
Начин на оценяване:
 Цветознание 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Формообразуване II 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Рисуване II 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Методи на творчество I 5 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Инженерна графика 5 0/4 Курсова работа / Изпит
 Общо задължителни:
   Физическо възпитание и спорт, ECTS 1
   Практики извън семестъра - Специализиращ стаж І (2 седмици), ECTS 2
 Избираеми дисциплини (избира се една) - 2 семестър:
   Английски език II, ECTS 2
   Немски език II, ECTS 2
   Френски език II, ECTS 2
   Руски език II, ECTS 2
ОКС Бакалавър - III семестър
 Учебни дисциплини: ECTS Брой часове (седмично)
лекции/упражнения
Начин на оценяване:
 Теория на композицията I 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Формообразуване III 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Рисуване III 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Материалознание 5 2/2 Реферат / Изпит
 Приложна механика 5 2/2 Реферат/ Изпит
 Общо задължителни:
   Физическо възпитание и спорт, ECTS 1
 Избираеми дисциплини (избира се една) - 3 семестър:
   Английски език III, ECTS 2
   Немски език III, ECTS 2
   Френски език III, ECTS 2
   Руски език III, ECTS 2
 Факултативни дисциплини за 3 семестър:
   Художествена фотография І, ECTS 4
ОКС Бакалавър - IV семестър
 Учебни дисциплини: ECTS Брой часове (седмично)
лекции/упражнения
Начин на оценяване:
 Теория на композицията II 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Моделиране и макетиране I 6 2/2 Курсова работа / Текуща оценка
 Графичен дизайн I 5 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Системи и механизми в дизайна 5 2/2 Реферат / Текуща оценка
 Метод.основи на конструирането 6 2/2 Реферат/ Изпит
 Общо задължителни:
   Физическо възпитание и спорт, ECTS 1
   Практики извън семестъра - Специализиращ стаж ІІ (2 седмици), ECTS 2
 Избираеми дисциплини (избира се една) - 4 семестър:
   Английски език IV, ECTS 2
   Немски език IV, ECTS 2
   Френски език IV, ECTS 2
   Руски език IV, ECTS 2
 Факултативни дисциплини за 4 семестър:
   Художествена фотография ІІ, ECTS 4
ОКС Бакалавър - V семестър
 Учебни дисциплини: ECTS Брой часове (седмично)
лекции/упражнения
Начин на оценяване:
 Теория на възприятието 3 2/0 Реферат / Изпит
 Моделиране и макетиране II 6 0/4 Курсова работа / Текуща оценка
 Графичен дизайн II 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Ергодизайн I 4 2/1 Реферат / Текуща оценка
 Техника на осветлението 5 2/1 Курсова задача / Изпит
 Техническо проектиране 6 2/2 Курсова задача / Изпит
 Общо задължителни:
   Физическо възпитание и спорт, ECTS 1
 Факултативни дисциплини за 5 семестър:
   Английски език V, ECTS 4
   История на науката, ECTS 4
   История на цивилизацията, ECTS 4
ОКС Бакалавър - VI семестър
 Учебни дисциплини: ECTS Брой часове (седмично)
лекции/упражнения
Начин на оценяване:
 Худож.пространствено оформление 6 2/0 Курсова задача / Текуща оценка
 Е-Дизайн I 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Графичен дизайн III 6 0/4 Курсова задача / Текуща оценка
 Ергодизайн II 6 2/2 Курсова работа / Текуща оценка
 Производствени технологии 6 2/2 Курсова задача / Изпит
 Общо задължителни:
   Физическо възпитание и спорт, ECTS 1
   Практики извън семестъра - Специализиращ стаж ІІІ (2 седмици), ECTS 2
 Факултативни дисциплини за 6 семестър:
   Английски език VІ, ECTS 4
   История на техниката и технологиите, ECTS 4
   История на цивилизацията, ECTS 4
ОКС Бакалавър - VII семестър
 Учебни дисциплини: ECTS Брой часове (седмично)
лекции/упражнения
Начин на оценяване:
 Стил и символика 3 2/0 Реферат / Текуща оценка
 Е-Дизайн II 5 1/3 Курсова задача / Текуща оценка
 Реклама 6 2/2 Курсова работа / Изпит
 Естетика 6 2/1 Курсова задача / Изпит
 Методика на дизайна 6 2/2 Курсова задача / Текуща оценка
 Интелектуална собственост 4 2/1 Реферат / Текуща оценка
 Общо задължителни:
   Физическо възпитание и спорт, ECTS 1
 Факултативни дисциплини за 7 семестър:
   Английски език VІІ, ECTS 4
   Е-Бизнес, ECTS 4
ОКС Бакалавър - VIII семестър
 Учебни дисциплини: ECTS Брой часове (седмично)
лекции/упражнения
Начин на оценяване:
 Методи на творчество II 3 2/2 Текуща оценка
 Е-Дизайн III 3 1/3 Текуща оценка
 Менинджмънт на дизайна 3 2/1 Изпит
 Маркетинг 3 2/2 Изпит
 Аудиовизуални техники и технологии 4 0/5 Текуща оценка
 Самоподготовка за дипломиране 4 - -
 Общо задължителни:
   Физическо възпитание и спорт, ECTS 1
 Факултативни дисциплини за 8 семестър:
   Логистика и дизайн, ECTS 4
 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Тел: 0887 273 040, 082/888 558 или 082/888 845
E-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.