Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн".
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Информация за изпити от предходни години. 
 
Светлин Ангелов - Проект Peugote Ралица Ангелова - 3D модел на сокоизтисквачка(Solid Works) Ростислав Чолаков- Проект Моята стая (3D Max) Траян Димитров - 3D модел  на циркуляр(Solid Works) Ростислав Чолаков- Проект за Изложбена площ (3D Max)
 
Студентски живот Кандидат студенти Седмичен график Потребители
   Прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн"

  Обучението по специалност Промишлен дизайн осигорявя подготовка на дизайнери с универсални знания и умения, разкрива у тях способности да решават конструкторски, ергономически и дизайнерски задачи в различните свери на промишлеността, бита, работна среда авангардни изделия и др.самостоятелно или в екип (фирма) като водещи творчески личности от по-високо йерархиално ниво, като лидери при проектирането, реализацията, мениджманта и бизнеса в областа на дизайна. Завършилите получават квалификация "инженер-дизайнер".

  Правилата за приемане на студенти важат за български граждани, за лица с двойно гражданство(едното от които е българско) и за чужди граждани, които живеят постоянно или временно е Република България. Местата за приемане на кандидат студенти по категории (жени и мъже), в редовна форма на обучение.

  Състезателния бал се образува по оценките от дипломата на кандидат студента по Математика (C) и Физика (D) и оценките от конкурсните изпити за приемане на студенти по:

  Образуване на балообразуващата оценка се изчислява по следната формула: А + B + 0,5( C + D )
  Максимален бал 18 точки. Състезатенните изпити се провеждат в два отделни дни.


(A) Рисуване на технически обекти

  Изпълнява се черно-бяла рисунка с молив, формат 45/56 см, на прост малкогабаритен обект. Изпълнението трябва да отговаря на изискванията:
  - Поместване на изображението в листа. Мащабност, т.е. съблюдаване на необходимия мащаб;
  - Линейна переспектива на изображението. Пропорциониране, т.е. съразмерност на линейните размери, площи и обеми;
  - Светлосенъчно изграждане, т.е. пресъздаване на обем и ралефс помощта на светлосенките;
  - Изява на визуален център, цвят, материал.

Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали за изапита.
Времетраене на изпита 6 часа.(B) Моделиране на промишлено изделие

  Поставя се задача , свързана с необходимостта от създаване на промишлено изделие, което попредназначение, структура и особенност отговаря на изискванията за понятност и достъпност и достъпност за всички кандидат-студенти. По зададеното словесно или словестно-схематично описание задачата изисква предлагане на собствено решение, което требва да се моделира с пластичен материал(пластелин).
  Изпълнението трябва да отговаря на изискванията:
  - Съответствие на решението с постановката на задачата и със зададените изисквания и ограничения;
  - Използване на подходящи форми, обеми, връзки и преходи между съставните части;
  - Ергономичност на решението, т.е. осигуряване на лесно и удобно манипулиране и обслужване;
  - Съблюдаване на основните свойства и средства на композицията.

  Оригиналност на идеята и прецизност на изпълнението.
  Кандидат студентите трябва да нося задължително необходимите им технически средства за моделиране ( ножове – големи и малки, шпакли и др.).
  Пластичният материал се предоставя от университета.
  Времетраене на изпита 6 часа.Информация за кандидатстудентските курсове, дати и цени
Информация за изпити от предходни години и изпитни тестове
 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Tel: (359 82) 888 845
E-mail:
ckonov@abv.bg
jpopova@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.