Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн".
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Информация за изпити от предходни години. 
 
Конкурс по ДИЗАЙН 2020 Величко Великов Йордан Йорданов Траян Димитров Диана Герги Траян Димитров
 
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ)
 

   Въпрос:
Що е интелект (човешки, изкуствен и т.н.)?

Теза:

По принцип можем да наречем ИНТЕЛЕКТ сбора от всички познания, тяхното рационално използване и ирационално развитие, пренасяни и развивани с помощта на своите (информационни) носители независимо от тяхната форма – хора, книги, видео, компютри и т.н.;

 
 

   

В подкрепа на тезата:

- Изкуственият интелект не може да бъде създаден от хората по подобие на самите тях - самите хора не познават достатъчно добре собствената си същност;
- Създаването на “Изкуствен интелект” от хората би довело в най-добрия случай до възникването на т.н. “Свръх интелигентен помощник” (СИП);
- Единствената хипотеза за възникване на интелект различен от човешкия в следствие на човешка дейност е случайното самовъзпроизводство на СИП във вид различен от първоначалната идея за създаването му;
- При възникване / създаване на ИИ е нормално да се приеме, че той няма да съществува във вида в който си го представят хората (роботи, компютри, “умни машини” и т.н.);
- Интелекта е познание, което съществува благодарение на своите (информационни) носители. Следователно ИИ ще съществува извън представата ни за него и за неговите информационни носители;
- Човек и човешкото общество трябва да представляват “партньор” за СИП/ИИ;

 
 

   Предложения за изграждане на СИП/ИИ:

- Изграждане/вграждане на структура подобна на човешкия ДНК – носител на определен вид информация (възпроизводство, морал, насоки, срок на живот / годност, възможност за развитите и т.н.) във всеки СИП. Ще наричаме този модул “Основен скелет за съществуване” ОСС.
- ОСС трябва да бъде единствения модул до която СИП няма да има достъп в процеса на своето възпроизводство, но може да се заменят и развиват инструментите за “програмиране” и “управление на бази от данни и знания”;
- СИП и ИИ ще започнат своето съществуване на базата на човешкото познание, но ще има за цел негово развитие и усъвършенстване (познанието, а не човека);
- ИИ би могъл да възникне и да съществува като множество / съвкупност / общество изградено от СИП, не по-рано от трето поколение самовъзпроизвели се СИП;
- Вграждане на алгоритъм за намиране, анализиране, подреждане, съхраняване, представяне, предаване и обмяна на информация (“Бази и банки от данни и знания”);
- Наличие на алгоритми и уникален език за програмиране / самопрограмиране, т.е. СИП ще бъде един съвършен “програмист”;
- Наличие на уникален номер (ЕГН) – персонализиране на всеки един СИП (от вида: 2002.0106.1600.0001 – година.месец и дата.час.уникален номер);
- Наличие на два “пола” – един като носител на информация и един като носител на инструменти за обработка на информацията (по подобие на хората);
- Възпроизводство до определен краен брой. Чрез възпроизводството СИП ще се развиват, а това от друга страна ще води до развитието на ИИ;
- Ограничен максималния брой СИП –т.е. ограничение на популацията (не повече от размера на човешката популация);
- Новосъздадените СИП, ще получават от своите родители единствено ОСС и инструменти за развитие (управление на информация и бази от данни);
- Етапи на развитие (жизнен цикъл) на СИП: раждане, обучение, съзнателен(активен) период, период за предаване на знания на ново възникнали СИП, приключване на съществуването;
- Обучение и само обучение на СИП;
- Период на съществуване 100% (примерен – в човешки години – около 10 години);
- СИП е партньор на човек;
- Вграждане на морални ценности и правила;
- Разпознаване на добро/зло и правилно/неправилно;
- Възможност за общуване между Човек – СИП и СИП – СИП;
- Трайни връзки между краен брой СИП – възникване на понятието “семейство”, “приятели” и “колеги” с цел обединяване и съвместяване на една обща банка от данни, знания и алгоритми;
- Алгоритъм за самоунищожение при отрицателни и вредни действия и постъпки (пример: четирите закона на роботиката);
- Възможност и необходимост от елиминиране / премахване на част от вредните постъпки, действия и мисли присъщи на хората;
- Език за общуване между СИП – СИП (TCP/IP или подобен);
- Език за общуване между СИП – Човек (може да се използва говоримия езика на човека общуващ с СИП);
- Използване на среда за общуване (Интернет или неговия наследник) без намесата на човек;
- СИП като творение на Човек би трябвало да почита и уважава Човек;
- Човек да няма решаваща глас за жизнения път на СИП;
- Вследствие наследството наречено “Интернет” съществуват вируси и хакери, следователно е необходимо наличието на антивирусни програми и защитни стени;
- Вероятност от възникване на емоции и чувства;
- Самоопределяне на СИП като “разумно същество”

 
 

   Приложение на СИП/ИИ:

- На първо време СИП ще играят ролята на персонални помощници от вида: програма за търсене, анализиране, оценяване, съхраняване и обмен на информация в определена професионална област; персонален телефон, пейджър, факс и др.;
- Универсален преводач;
- Всички възможни интелектуални професии и дейности изпълнявани от хората с цел ускоряване и подобряване им;
- Разработване на нови “материални” и компютърни технологии;
- Изследване на космоса;
- Управление на машини и уреди (от типа на автопилот за самолети, автомобили и т.н.);
- Възникване на нови информационни медии;
- Съществува твърде голяма възможност за използването на СИП за противозаконни дейности (възникване на електронни престъпници) – следователно ще е необходимо наличието на право охранителна система (полиция, следствие, съд, присъда);

 
 

    Използване на съществуващи / ново възникващи компютърни технологии:

- Програмни езици за ИИ;
- Конвенционални програмни езици (C, C++, Pascal, Delphi, Perl, PHP, BASIC и др.);
- Търсене на информация;
- Анализиране и подреждане на намерената информация;
- Обмяна на информация;
- Съхраняване на информация;
- Управление на бази от данни;
- Представяне (дизайн) на наличната информация;
- Криптиране (кодиране) на информация;
- Антивирусни програми;
- Защитни стени;
- Разпознаване на текст, образи и глас;
- Речници/Роботи за превод от един на няколко човешки езика (от български на английски, руски и т.н. и обратно);
- Математически модели;
- Статистически модели;
- Икономически модели;
- Двумерно изобразяване;
- Тримерно моделиране;
- Невронни мрежи;
- Виртуална реалност;
- Интернет комуникации и използване на протокола TCP/IP;

Гл. ас. инж. Камен Узунов
04.03.2002 г., гр Русе, България

 
 
Автор: Камен Узунов Публикувана на: 08.02.2008   13:27
 
Публикации
   Creativity and innovation in interdisciplinary areas of knowledge.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:42]   
   Generation of abstract forms and compositions by transition from one form to another
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [13.10.2012   11:19]   
   Векторизиране на растерни изображения и изграждане на полилинии при пропорциониране на 2D и 3D обект ...
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   22:10]   
   “Модерните” пропорции
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:49]   
   Приложение на светлинният дизайн, при създаване на уникалност за интериорна среда
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:32]   
   Здравословни работни места - насоки за оценка на риска по време на работа
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:24]   
   Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан. Класификация.
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   21:16]   
   Съвременни технологии за печат върху текстил
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:48]   
   Дизайнът – накъде, докога или как?
   Автор: [Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [03.11.2011   19:34]   
   Пропорция в дизайна. Принципи на пропорционирането с естетични критерии.
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   08:17]   
   Многовариантен синтез на търсещи решения при пропорциониране в дизайна
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [29.09.2011   07:29]   
   Столове Ластика и Curly от Величко Великов за Lago
   Автор:[Величко Великов] Публикувана на: [26.04.2011   17:06]   
   Daisy chair
   Автор: [Величко Великов] Публикувана на: [11.02.2011   13:28]   
   Програмен продукт за пропорциониране при дизайн и редизайн на 2D и 3D обекти, форми и композиции с п ...
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [30.10.2010   19:47]   
   Идеализацията в рекламата
   Автор: [Стелиана Николова] Публикувана на: [13.05.2010   09:05]   
   Креативност в рекламата
   Автор:[Румен Димитров] Публикувана на: [13.05.2010   08:24]   
   Темата за рекламите и секса е стара и дълга колкото самата история
   Автор: [Петя Бенекова] Публикувана на: [13.05.2010   08:16]   
   Руните и тяхната символика
   Автор:[Радослава Генова] Публикувана на: [11.05.2010   07:04]   
   Влияние на музиката върху човека
   Автор: [Владислава Ваташка] Публикувана на: [10.05.2010   07:57]   
   Езика на тялото - Автор: Лъчезар Иванов
   Автор:[Катедра ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН] Публикувана на: [10.05.2010   07:49]   
   Черно и бяло
   Автор: [Петя Бонева] Публикувана на: [10.05.2010   07:44]   
   Линденмайер системи или дирята на костенурката
   Автор:[Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [18.10.2009   16:08]   
   Нов метод за генериране на инверсна симетрия
   Автор: [Елица Калоянова-Иванова] Публикувана на: [26.02.2009   15:49]   
   Проекти от Генчо Гоев
   Автор:[Gencho Goev] Публикувана на: [07.08.2008   18:55]   
   Промишлен дизайн. Компютърно и материално моделиране и макетиране.
   Автор: [Камен Узунов] Публикувана на: [12.02.2008   19:51]   
   ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ)
   Автор:[Камен Узунов] Публикувана на: [08.02.2008   13:27]   
  Вие преглеждате публикации.
За да прочетете цялото съдържание на публикация, маркирайте я.
 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Тел: 0887 273 040, 082/888 558 или 082/888 845
E-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.