Начало Новини Публикации Портфолио  Дизайнери   Вход   EN 
 
 
 Кандидат студенти
 
 Начини за кандидатстване и прием в специалност ДИЗАЙН.
 Прием на студенти по специалност "ДИЗАЙН".
 Информация за кандидатстудентските изпити, курсове, дати и цени.
 Учебна програма по специалност "ДИЗАЙН".


  Новини
 
  Конкурс по дизайн 2024
  Изложба "Лула, дизайн и дим" на д-р Д...
  Неда Малчева - Съдбата на дизайна в р...


 Публикации
 


 Студентски живот
 
 
 
Светлин Ангелов - Проект Peugote Ралица Ангелова - 3D модел на сокоизтисквачка(Solid Works) Ростислав Чолаков- Проект Моята стая (3D Max) Траян Димитров - 3D модел  на циркуляр(Solid Works) Ростислав Чолаков- Проект за Изложбена площ (3D Max) КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2024
 
Студентски живот Кандидат студенти Седмичен график Потребители
   Прием на студенти по специалност "Промишлен дизайн"

  Обучението по специалност Промишлен дизайн осигорявя подготовка на дизайнери с универсални знания и умения, разкрива у тях способности да решават конструкторски, ергономически и дизайнерски задачи в различните свери на промишлеността, бита, работна среда авангардни изделия и др.самостоятелно или в екип (фирма) като водещи творчески личности от по-високо йерархиално ниво, като лидери при проектирането, реализацията, мениджманта и бизнеса в областа на дизайна. Завършилите получават квалификация "инженер-дизайнер".

  Правилата за приемане на студенти важат за български граждани, за лица с двойно гражданство(едното от които е българско) и за чужди граждани, които живеят постоянно или временно е Република България. Местата за приемане на кандидат студенти по категории (жени и мъже), в редовна форма на обучение.

  Състезателния бал се образува по оценките от дипломата на кандидат студента по Математика (C) и Физика (D) и оценките от конкурсните изпити за приемане на студенти по:

  Образуване на балообразуващата оценка се изчислява по следната формула: А + B + 0,5( C + D )
  Максимален бал 18 точки. Състезатенните изпити се провеждат в два отделни дни.


(A) Рисуване на технически обекти

  Изпълнява се черно-бяла рисунка с молив, формат 45/56 см, на прост малкогабаритен обект. Изпълнението трябва да отговаря на изискванията:
  - Поместване на изображението в листа. Мащабност, т.е. съблюдаване на необходимия мащаб;
  - Линейна переспектива на изображението. Пропорциониране, т.е. съразмерност на линейните размери, площи и обеми;
  - Светлосенъчно изграждане, т.е. пресъздаване на обем и ралефс помощта на светлосенките;
  - Изява на визуален център, цвят, материал.

Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали за изапита.
Времетраене на изпита 6 часа.(B) Моделиране на промишлено изделие

  Поставя се задача , свързана с необходимостта от създаване на промишлено изделие, което попредназначение, структура и особенност отговаря на изискванията за понятност и достъпност и достъпност за всички кандидат-студенти. По зададеното словесно или словестно-схематично описание задачата изисква предлагане на собствено решение, което требва да се моделира с пластичен материал(пластелин).
  Изпълнението трябва да отговаря на изискванията:
  - Съответствие на решението с постановката на задачата и със зададените изисквания и ограничения;
  - Използване на подходящи форми, обеми, връзки и преходи между съставните части;
  - Ергономичност на решението, т.е. осигуряване на лесно и удобно манипулиране и обслужване;
  - Съблюдаване на основните свойства и средства на композицията.

  Оригиналност на идеята и прецизност на изпълнението.
  Кандидат студентите трябва да нося задължително необходимите им технически средства за моделиране ( ножове – големи и малки, шпакли и др.).
  Пластичният материал се предоставя от университета.
  Времетраене на изпита 6 часа.Информация за кандидатстудентските курсове, дати и цени
Информация за изпити от предходни години и изпитни тестове
 
 
 
Начало
Новини
Публикации
Дарители
Учебна програма
 
 
Портфолио
Промишлен дизайн
Продукт дизайн
Графичен дизайн
Интериорен и Екстериорен дизайн
WEB дизайн и Мултимедия
Транспортен дизайн
 
 
Дизайнери
Студентски живот
Седмичен график
Кандидат студенти
 
 
Контакти:
Катедра "Промишлен дизайн"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N 8
7017 Русе
България
Тел: 0887 273 040, 082/888 558 или 082/888 845
E-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 
© Copyright Industrial Design Dep.