​НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ
(след получаване на индивидуална настанителна заповед от Ст. Инспектор СО – Антоанела Димитрова)
  • Индивидуална настанителна заповед (издава се и се получава от Ст. инспектор СО в каб. 202, корпус 2);
  • Уверение за записан зимен семестър на учебната 2021 - 2022​ година;
  • Снимки паспортен формат – 2 броя;
  • Документ за временна адресна регистрация в съответното СО. Издава се от Община Русе срещу представени: индивидуална настанителна заповед - оригинал и ксерокопие и лична карта. Валиден е този документ за адресна регистрация, който съдържа точния адрес – улица, номер и вход на СО, етаж и номер на стаята;
АДРЕСИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ:
СО-1 ул. "Митрополит Григорий" No 16
СО-2 ул. "Митрополит Григорий" No 10
СО-3 ул. "Митрополит Григорий" No 12
СО-4 ул. "Митрополит Григорий" No 14
СО-5 ул. "Митрополит Григорий" No 20
СО-6 ул. "Митрополит Григорий" No 18
  • Лична карта и студентска книжка на студента.
  • Комплект документи за постъпване в СО се закупуват се от касиер-домакина на съответното общежитие по настанителна заповед.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛ: 082/888 786