Настаняване на студенти, редовно обучение, горни курсове в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N: 1224

Срок за настаняване: от 01.09. до 30.09.2020 г. вкл. 

Настаняване на студенти, редовно обучение, първи курс в студентските общежития към Русенски университет съгласно заповед N: 1225

Срок за настаняване: от 01.09. до 30.09.2020 г. вкл. 

Срок за настаняване: от 01.09. до 30.09.2020 г. вкл. 

Срок за настаняване: от 10.09. до 17.09.2020 г. вкл.

Срок за настаняване: от 14.09. до 21.09.2020 г. вкл.

 
Срок за настаняване: от 01.10. до 08.10.2020 г. вкл.


Срок за настаняване: от 30.10. до 06.11.2020 г. вкл.ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КСБВУ СРЕЩУ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД. /УВЕРЕНИЕТО СЕ ЗАВЕРЯВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА ВЪВ КОРПУС N:2, ET. 2, СТ. 202.